Husumgrundejerforening.dk © 2011

Så er den her ”Vejledningen om private fællesveje”, som er udgivet af otte Lokaludvalg i Københavns Kommune.

Vejledning om private fællesveje giver svar på ofte stillede spørgsmål og kommer med inspiration

til projekter, som grundejere kan sætte i gang. Vejledningen samler erfaringer fra lokale grundejerfællesskaber, der har kendskab til konkrete sager og udfordringer som grundejere på private fællesveje kan stå overfor.

 

Vejledning om private fællesveje kan hentes eller læses online

 

Vejledningen findes også i en trykt udgave, som bydelens grundejerforeninger vil få tilsendt i løbet af november 2015.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er i gang med at opdatere databasen over grundejerforeninger på ”2700 Bydelsportalen”.

Vi har brug for flere i vores netværk

Vi ønsker at styrke dialogen mellem grundejere/grundejerforeninger og andre interessegrupper i Husum. Samtidig ønsker vi at varetage Husums grundejernes mulighed for indflydelse på de initiativer, der skal forbedre bylivet i Husum.

Hvem er vi

Husum Grundejerforening er en paraplyforening for ca. 1200 grundejere. Foreningens formål er at varetage samtlige medlemmers fælles interesser såvel indadtil som udadtil. Det sker blandt andet ved at medvirke til en god og betryggende udvikling af bydelen Husums forhold, herunder navnlig støtte til foranstaltninger, der kan bidrage til trivsel og forskønnelse.

På denne hjemmeside vi der være oplysninger om for eksempel de tilsluttede medlemsforeninger, foreningernes bestyrelser samt referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Vi kan tilbyde kollektive rabatordninger

Der er for de tilsluttede medlemsforeninger mulighed for at deltage i kollektive rabatordninger for brøndrensning og snerydning.

Der er for alle enkelt medlemmer og foreningsmedlemmer mulighed for rabat på indkøb af haveredskaber/maskiner, maling og tilbehør.

Vi har indflydelse på udviklingen i Brønshøj-Husum og Tingbjerg

Som medlem af Husum Grundejerforening har man indflydelse på, hvem der skal repræsentere foreningen ved Brønshøj-Husum Lokaludvalgs repræsentantskabsmøde. På dette møde udpeges de 15 medlemmer, som skal indgå i Lokaludvalget de næste fire år.

Se flere oplysninger på: www.2700lokaludvalg.dk om blandt andet medlemmer fra vores lokalområde.

Som medlem kan optages enhver grundejer, grundejerforening eller vejlav i Husum. Er medlemmet en sammenslutning (forening), skal denne i Husum Grundejerforening være repræsenteret ved samtlige sine bestyrelsesmedlemmer. For hver af disse, betales kontingent af samme størrelse som for "enkeltmedlemmerne". Enhver grundejerforening/vejlav, skal efter sin generalforsamling, meddele Husum Grundejerforening, navne og adresser på sine bestyrelsesmedlemmer.

Vi har brug for jer som medlem

Kontingentet er for 2016, er 100,- kr. pr. medlem.

Med venlig hilsen

Freddy Ingvorsen

Formand for Husum Grundejerforening

                    

Husum Grundejerforening

PARAPLYFORENING for 1200 grundejere

Nyheder

• Områdefornyelse Husum »

Følg med i alle de spændende aktiviteter der er i vores lokalområde.

• Brønshøj-Husum   Lokaludvalg »

Et lokaludvalg, som varetager de lokale borgeres  interesser i samarbejde med Københavns Kommune. 

• TV-Bella »

Se de mange aktuelle optagelser fra vores lokalområde.

Husum Grundejerforening arbejder for et grønt og miljøvenligt villaområde i Brønshøj-Husum.